dijous, 9 de juny de 2011

Assemblea General Extraordinària 2011

El passat 21 de maig d’enguany s’ha celebrat la Assemblea General Extraordinària, amb la conseqüent renovació de càrrecs, la composició actual es:Presidència: Bernadette SOLÉ
Vice-presidència: Mercè De OLAÑETA
Secretaria: Imma PARELLADA
Tresoreria: Marta MARTÍNEZ
Vocalies: Josefina ROYO, Carles CAPSETA, Gabriel DEL RIO, Albert PI, Pep PARCERISSA, Oriol COMAS, Maribel RECHE.