dissabte, 16 d’octubre de 2010

Som una associació de mares, pares, familiars i tutors d'alumnes de l'escola d'educació especial Lexia
Atès que en major o menor mesura i a causa de diverses problemàtiques, tots els alumnes que assisteixen a l'escola lexia tenen necessitats educatives especials, la nostra associació té una major significació a l'hora d'atendre i intentar aconseguir i oferir tots aquells recursos, serveis i activitats que puguin afavorir el desenvolupament i el benestar tant dels alumnes com de les seves famílies.

Les responsabilitats principals de la Junta de l'Associació són les pròpies marcades pels estatuts, i que son essencialment l'organització dels actes i activitats extra escolars, així com la defensa dels alumnes i pares associats i la participació dins del Consell escolar.